Skip to main content

Leder en personlig assistent till minskad självständighet?

Nej. Vi arbetar helt efter modellen att det är du som kund som är den som bestämmer. Det ligger djupt rotad i vårt uppdrag och vi är en assistent i vardagen som hjälper till att realisera det våra kunder vill och behöver hjälp med.  Oavsett hur vår kunds situation ser ut så jobbar vi för att maximera livskvalitén på alla plan utefter bästa förutsättningar.