Skip to main content

Hur kan jag lita på någon jag inte känner?

Det första vi gör i ett uppdrag är att tillsammans matcha dig med rätt assistenter, vi kommer att rekrytera den eller de assistenter som passar bäst för uppdraget. Helt i samråd med dig som kund och mot de förutsättningar som finns för uppdraget. På detta sätt genom att engagera våra kunder i rekryteringen så bäddar det även för att bygga upp ett förtroende redan innan uppdraget har startat.