Skip to main content

Tillgänglighet

Tillgänglighet för aoassistans.se

AO Assistans står bakom denna webbplats. Hemsidan ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Den här sidan beskriver hur aoassistans.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service samt eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du (besökaren) kan rapportera brister till AO Assistans så att vi kan åtgärda dem.

AO Assistans strävar efter att webbplatsen ska kunna hanteras, uppfattas och förstås av alla användare oavsett funktionsvariation.

Hur tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att det finns vissa brister gällande tillgänglighet som gäller exempelvis personer som synskador och blinda.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver komma åt innehåll på aoassistans.se som inte är tillgängligt för dig så kan vi hjälpa dig komma åt informationen. Detta kan du rapportera detta på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi på AO Assistans strävar efter att löpande förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upplever att sidan har brister i tillgängligheten som inte finns angiven på den här sidan, eller om du anser att sidan inte uppfyller kraven för lagen om tillgänglighet, kan du meddela oss så kan vi åtgärda felet.

Kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ansvarar myndigheten för digital förvaltning för. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning: Anmäl bristande tillgänglighet.

Webbplatsens tillgänglighet teknisk information

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som redogörs för i avsnittet nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Dokument och PDF:er

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera dessa dokument.

  • Inramat innehåll även kallat iframes

Webbplatsen delar information i form av videoklipp från andra sajter via iframes. De inramade webbplatserna uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av aoassistans.se. Vi har även använt externa applikationer avsedda för att undersöka digital tillgänglighet för att lokalisera brister.

Den här policyn uppdaterades 2024.02.16