Skip to main content

Visselblåsning

Lagen om visselblåsning (Lag 2021:890) handlar om att skydda anställda som larmar om oegentligheter från att bli uppsagd eller dåligt behandlad av sin arbetsgivare.

Vi på AO Assistans vill värna om våra anställdas anonymitet och har därför en extern partner för rapportering av oegentligheter. Visselblåsning skall användas när den anställde upplever att arbetsgivaren (AO Assistans) gör något olagligt eller skadligt som har eller kan få negativa konsekvenser för många människor.

Rapportering för våra anställda finns på denna länk.

Personlig assistans på dina
villkor i hela Trestadsområdet.
Välkommen till oss!