Skip to main content

Ett flexibelt assistansbolag i Trestad.

Vi är ett företag med över 200 anställda som erbjuder mycket hjärta och själ till våra kunder. Vi erbjuder helt brukarbaserad assistans och omvårdnad i ditt hem och där du behöver oss.

Med kärlek för människan.

Vår verksamhet grundas i en stark tro och kärlek på människan och dess eget självbestämmande. Detta resulterade i AO Assistans och ett assistansbolag där vi sätter våra kunder i fokus, på riktigt.

Sedan vår start 2010 har vi arbetat med att bygga en stabil verksamhet och organisation som grundar sig i våra kunders förtroende.

Med både hjärta & själ

Stolt historia

Vår historia började långt innan vi startade vår verksamhet. Vår grundare Anette har varit aktiv i branschen sedan 80-talet. Hon har under många år jobbat på olika verksamheter inom vården. Med henne som grund har vi byggt upp en stor kompetens och erfarenhetsbank i bolaget.

När Anette grundade AO assistans var det med övertygelsen om att det fanns ett behov av att täcka en lucka som finns inom assistansverksamheten, nämligen att minska byråkrati och krångel för funktionsnedsatta. Vi ville vara både lokal, närvarande och personliga från dag 1. Våra kunder finns i vårt eget närområde och det ser vi som en grundförutsättning för verksamheten.

Vi ville göra det enkelt för den funktionsnedsatta. Vi ville erbjuda kunderna ett assistansbolag som anpassade sig helt efter kundernas egna förutsättningar och önskemål.

När vi startade så var det ingen självklarhet med enkel och anpassad assistans där hjärta och själ var ett ledord. Vi ville hjälpa människor till en bättre vardag helt enkelt och minimera det tråkiga jobbet för en kund med all byråkrati.

Sedan vår start 2010 har vi vunnit förtroende hos våra kunder och lyckats bli av de större aktörerna i Trestad. Vi vågar idag säga att vi är ett kundnära företag som faktiskt lyssnar på våra kunder.

Att vara kundnära på riktigt har visat sig gång på gång vara vår främsta tillväxtfaktor och det är även det som fortsätter och kommer fortsätta identifiera AO Assistans.

Vårt uppdrag

Vi drivs av tanken om en helt anpassad vård och assistans där våra kunder är dom som bestämmer uppdraget. Vi finns där som vårdande specialister i deras vardag, vi jobbar efter en smart och effektiv modell ihop med kund och dennes familj. Alla assistansuppdrag ser olika ut och vårt uppdrag är att matcha kund med rätt assistenter och lägga upp en bra plan som löpande följs upp och uppdateras.

Vi prioriterar att finnas för våra kunder i vått och torrt och möta deras förväntningar på en kvalitetssäkrad assistans av 1:a klass. Vårt försprång ligger i att ha en stark lokalkännedom och närvaro i de områden där vi verkar. Vi tillhandahåller assistenter som också känner till de lokala förutsättningarna för att leva ett gott liv.

En grundpelare i vår organisation är löpande kompetensutveckling och det gör att vi hela tiden uppdaterar och utbildar vår personal. Vi tror på att utvecklas ihop med samhället.

Med ett gediget utbildningsprogram får vi de verktyg vi behöver för att kunna ge våra kunder möjligheten att leva fullt ut efter varje unik situation. Vi värdesätter även starkt att våra kunder känner att de utvecklas på det personliga planet och känner sig trygga med att anlita oss, det är en betydande del av vårt uppdrag.

Grundpelaren i vårt uppdrag är det som vi ofta återkommer till. Självbestämmande, hjärta och själ samt att vi finns tillgängliga med en oslagbar lokalkännedom.

Vår grundare

Jag har sedan 16 års ålder arbetat inom vården och i början av 2000 blev jag tillfrågad att hoppa in vid behov som personlig assistent hos en brukare. Jag är idag oerhört glad jag fick den chansen då detta blev mitt ordinarie jobb. Det jag upplevde under mina år som personlig assistent var att det fanns otroligt mycket regler och jobbig byråkrati som inte stämde in med ett självbestämmande över sin egen assistans.

När jag startade företaget försökte därför utgå ifrån mig själv och tanken ”hur hade jag själv velat ha det?”

Min grundtanke med AO Assistans och anledningen till att jag tog steget och startade var att ”Att alla ska få styra över sin egen dag oavsett förutsättningar och situation.”

Vi vet att ingen kund hos oss är den andra lik därför måste vi hela tiden anpassa oss efter våra kunder.

Det gör vi framgångsrikt sedan 2010 och vi vågar säga att våra kunder faktiskt är dem som på riktigt bestämmer.

Anette Olausson VD på AO Assistans

Anette Olausson

VD & Grundare

40 års erfarenhet av vård, omsorg och assistansverksamhet i både kommunal och privat verksamhet. Driver AO Assistans sedan drygt 15 år tillbaka och ser framemot att fortsätta på tillväxtresan i Trestad.

Personlig assistans på dina
villkor i hela Trestadsområdet.
Välkommen till oss!