Skip to main content

Kan jag ta med mig egna assistenter?

Självklart kan man ta med sig egna assistenter. Då fungerar vi som en hjälpande hand och kan hjälpa till om exempelvis den personliga assistenten behöver ledig tid.