Skip to main content

Kan jag själv bestämma vilka timmar på dygnet jag kan få assistans?

Du som vårdtagare avtalar med oss när på dygnet du önskar hjälp. Vi finns tillgängliga för dig 24 timmar om dygnet om så önskas.